Sol·licitud-declaració de dades per gaudir del dret a l'ampliació de trams del cànon de l'aigua per a usos domèstics

Tipus de document i número del titular del contracte de subministrament