Identificació

Gestió de l'autocontrol d'abocaments

Presentació

Els titulars d'autoritzacions d'abocament subjectes a l'obligació de presentar autocontrols periòdics de les característiques de les aigües residuals abocades a l'Agència Catalana de l'Aigua poden complir aquesta obligació a través d'aquesta aplicació informàtica.

La sessió caducarà després de 15 minuts d'inactivitat. Passat aquest temps, torneu-vos a identificar. Les dades que no hagin estat guardades es perdran.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades s'inclouran en els fitxers de l'Agència, que n'assegura la confidencialitat. Els titulars de les dades poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a l'Agència Catalana de l'Aigua, c/ Provença, núm. 204, Barcelona 08036.

Atenció a l'usuari:

© 2000-2019 Agència Catalana de l'Aigua - Tots els drets reservats.