Tancar la finestra

Legislació d'aigües

Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües

Darreres 10 disposicions

Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües
Text descriptiu Data de publicació Publicació Observacions
Resolució TES/1026/2018, de 16 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o c'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 399959).  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 01/06/2018 DOGC s/c
Resolució TES/845/2018, de 24 d'abril, de delegació de funcions en matèria de contractació de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en relació amb contractes derivats d'acords marc en la Gerència, en les direccions de les àrees i divisions i en els/les caps de les demarcacions territorials de l'Agència Catalana de l'Aigua.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 27/04/2018 DOGC s/c
Resolució TES/555/2018, de 5 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia fluvial (ref. BDNS 389336)  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 27/03/2018 DOGC s/c
Resolució TES/523/2018, de 20 de març, de delegació de funcions en matèria de contractació de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en la Gerència, en les direccions de les àrees i divisions i en els/les caps de les demarcacions territorials de l'Agència Catalana de l'Aigua, i de delegació de les facultats de la seva Direcció en matèria de seguretat i salut de les obres promogudes per l'Agència Catalana de l'Aigua en la Direcció de l'Àrea d'Execució d'Actuacions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 23/03/2018 DOGC s/c
Reial Decret 126/2018, de 9 de març, pel qual s'aprova el Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 20/03/2018 BOE s/c
Resolució TES/212/2018, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a la subvenció directa a favor d'Unió de Pagesos de Catalunya per a la realització d'un estudi per a la identificació d'actuacions en l'àmbit agrícola dels seus associats per a la protecció de les captacions d'aigua per a consum humà respecte a la contaminació difusa, concedida per l'Agència Catalana de l'Aigua (ref. BDNS 381083).  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 20/02/2018 DOGC s/c
Ordre APM/130/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les especificacions tècniques pel enviament de la informació al Cens Nacional d'Abocaments.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 17/02/2018 BOE - Correcció d'errades al BOE de 16.03.18
Resolució TES/90/2018, de 25 de gener, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l'estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 30/01/2018 DOGC s/c
Resolució TES/3017/2017, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa corresponent a les actuacions dutes a terme durant l'exercici 2017 (ref. BDNS 373884).  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 12/01/2018 DOGC s/c
Resolució TES/2725/2017, de 2 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta (ref. BDNS 370870).  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 24/11/2017 DOGC s/c

Tornar l'índex | Disposicions relacionades: 10

Atenció a l'usuari:

© 2000-2018 Agència Catalana de l'Aigua - Tots els drets reservats.