Tancar la finestra

Legislació d'aigües

Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües

Darreres 10 disposicions

Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües
Text descriptiu Data de publicació Publicació Observacions
Resolució TES/2853/2018, de 3 de desembre, per la qual es fa pública la celebració de la sessió constitutiva del Consell d'Administració de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-LLobregat.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 10/12/2018 DOGC s/c
Resolució TES/2748/2018, de 21 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen tres bases de la línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, aprovades per l'Acord de 24 d'octubre de 2017, i fetes públiques per la Resolució TES/2518/2017, de 25 d'octubre.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 26/11/2018 DOGC s/c
Resolució TES/2659/2018, de 13 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 16/11/2018 DOGC s/c
Resolució TES/2660/2018, de 13 de novembre, per la qual es fan públics el programa i el calendari de treball del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, així com la declaració de les mesures de consulta que s'adopten en la seva tramitació.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 16/11/2018 DOGC s/c
Resolució TES/2477/2018, de 25 d'octubre, de delegació de funcions en matèria tributària de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en la Direcció de l'Àrea Tributària i d'Ingressos de l'Agència.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 30/10/2018 DOGC s/c
Resolució TES2442/2018, de 5 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes de recerca i investigació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic i per a la realització de projectes de recerca per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació (ref. BDNS 418610).  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 24/10/2018 DOGC s/c
Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 19/07/2018 DOGC s/c
Resolució TES/1547/2018, de 4 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencios adreçades als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'esxecució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 09/07/2018 DOGC s/c
Resolució TES/1548/2018, de 4 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions destinades a cofinnaçar les despeses realitzades pels ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 09/07/2018 DOGC s/c
Resolució TES/1549/2018, de 4 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca i investigació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic i d'una línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 09/07/2018 DOGC s/c

Tornar l'índex | Disposicions relacionades: 10

Atenció a l'usuari:

© 2000-2018 Agència Catalana de l'Aigua - Tots els drets reservats.