Tancar la finestra

Legislació d'aigües

Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües

Darreres 10 disposicions

Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües
Text descriptiu Data de publicació Publicació Observacions
Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 19/07/2018 DOGC s/c
Resolució TES/1547/2018, de 4 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencios adreçades als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'esxecució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 09/07/2018 DOGC s/c
Resolució TES/1548/2018, de 4 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions destinades a cofinnaçar les despeses realitzades pels ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 09/07/2018 DOGC s/c
Resolució TES/1549/2018, de 4 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca i investigació en la gestió de l'aigua i la preservació i millora del medi aquàtic i d'una línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca per a l'especialització intel·ligent relativa al risc d'inundació, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 09/07/2018 DOGC s/c
Resolució TES/1476/2018, de 20 de juny, per la qual es fa pública l'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la redacció i l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua, feta pública per la Resolució TES/2689/2017, de 2 de novembre (ref. BDNS 370379).  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 03/07/2018 DOGC s/c
Resolució TES/1026/2018, de 16 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o c'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 399959).  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 01/06/2018 DOGC s/c
Resolució TES/845/2018, de 24 d'abril, de delegació de funcions en matèria de contractació de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en relació amb contractes derivats d'acords marc en la Gerència, en les direccions de les àrees i divisions i en els/les caps de les demarcacions territorials de l'Agència Catalana de l'Aigua.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 27/04/2018 DOGC s/c
Resolució TES/555/2018, de 5 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia fluvial (ref. BDNS 389336)  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 27/03/2018 DOGC s/c
Resolució TES/523/2018, de 20 de març, de delegació de funcions en matèria de contractació de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en la Gerència, en les direccions de les àrees i divisions i en els/les caps de les demarcacions territorials de l'Agència Catalana de l'Aigua, i de delegació de les facultats de la seva Direcció en matèria de seguretat i salut de les obres promogudes per l'Agència Catalana de l'Aigua en la Direcció de l'Àrea d'Execució d'Actuacions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 23/03/2018 DOGC s/c
Reial Decret 126/2018, de 9 de març, pel qual s'aprova el Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 20/03/2018 BOE s/c

Tornar l'índex | Disposicions relacionades: 10

Atenció a l'usuari:

© 2000-2018 Agència Catalana de l'Aigua - Tots els drets reservats.