Tancar la finestra

Legislació d'aigües

Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües

Darreres 10 disposicions

Resultats de la consulta sobre la legislació d'aigües
Text descriptiu Data de publicació Publicació Observacions
Resolució TES/477/2020, de 21 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aprova una línia de subvencions adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l'execució d'actuacions de prevenció davant d'avingudes que beneficïin una zona urbana i es deleguen en la Direcció les facultats per aprovar la corresponent convocatòria i per resoldre l'atrogament de les subvencions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 26/02/2020 DOGC s/c
Resolució TES/393/2020, de 13 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aprova una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d'abastament en alta malmeses pels aiguats esdevinguts la setmana del 20 de gener de 2020 i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 18/02/2020 DOGC s/c
Resolució TES/144/2020, de 24 de gener, de delegació de competències de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en la Direcció de l'Ens d'Abastament Ter-Llobregat.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 29/01/2020 DOGC
Acord GOV/1/2020, de 8 de gener pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 16/01/2020 DOGC s/c
Acord Gov/186/2019, de 17 de desembre, pel qual es declara l'execució de la canonada d'impulsió d'aigües regenerades de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Manresa d'interès prioritari de la Generalitat de Catalunya i s'incorpora a la Planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 19/12/2019 DOGC s/c
Resolució TES/2790/2019, de 29 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de lAigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als municipis del Districte de conca fluvial de Catalunya per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvenvions.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 04/11/2019 DOGC s/c
Resolució TES/2454/2019, de 25 de setembre, de delegació de competències de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua en la Gerència.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 30/09/2019 DOGC s/c
RESOLUCIÓ TES/2066/2019, de 23 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifica la base sisena de les bases de la línia de subvencions adreçades als municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, aprovades per Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 27 de juny de 2018, fet públic per Resolució TES/1457/2018, de 4 de juliol.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 25/07/2019 DOGC s/c
RESOLUCIÓ TES/2027/2019, de 19 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifiquen dues bases reguladores de la línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca fluvial de Catalunya, aprovades per Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 6 de novembre de 2018, fet públic per Resolució TES2659/2018, de 13 de novembre.  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 24/07/2019 DOGC s/c
RESOLUCIÓ TES/1893/2019, de 4 de juliol, de convocatòria per a la concessió de sunvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua (ref. BDNS 462264)  (Document en format Acrobat. S'obre en finestra nova) 11/07/2019 DOGC s/c

Tornar l'índex | Disposicions relacionades: 10

Atenció a l'usuari:

© 2000-2020 Agència Catalana de l'Aigua - Tots els drets reservats.