Informació de la versió 

Versió: 11.0
Data: 06/06/2017


Resultat platges


Qualitat de les aigües de bany

Temporada de bany 2020: de l'1 de juny al 24 de setembre

Durant la temporada de bany es realitza el control de les zones de bany a Catalunya (platges i zones de bany interior) seguint els criteris de la Directiva 2006/7/CE sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany i de la seva trasposició al RD 1341/2007.
En els controls s'avalua la qualitat microbiològica de l'aigua i els resultats analítics es publiquen periòdicament durant la temporada de bany. La freqüència dels controls és quinzenal.

Zones de bany interior Costa Daurada Costa del Garraf Barcelona Maresme Costa Brava
Resultat platges
Zones de bany interior

Atenció a l'usuari:

© 2000-2021 Agència Catalana de l'Aigua - Tots els drets reservats.