Els tràmits que t'ofereix l'Agència

Els tràmits que t'ofereix l'Agència
Tràmit Àmbit
Autoritzacions d'abocament d'aigües residuals Enllaç enternAbocaments
Autorització administrativa prèvia per a la perforació de pous fins a 7000 m3/any en zona de policia i/o aqüífer protegit (H0346) Enllaç enternAprofitament d'aigües
Captacions d'aigües (concessions) i construcció de pous, excepte aprofitaments de pous de menys de 7.000 m3/any i d'aigües pluvials (H0330, H0337, H0348, H0338) Enllaç enternAprofitament d'aigües
Certificat d'inscripció al Registre d'Aigües (H0399) Enllaç enternAprofitament d'aigües
Comunicació d'aprofitaments d'aigües subterrànies fins a 7000 m3/any, inclou les aigües pluvials, transmissions, modificacions de característiques, extincions i cessions (H0345) Enllaç enternAprofitament d'aigües
Constitució d'una comunitat d'usuaris d'aigua (H0327) Enllaç enternAprofitament d'aigües
Derivació d'aigües amb caràcter temporal (H0309) Enllaç enternAprofitament d'aigües
Instal·lació d'un sistema de geotèrmia (H0397) Enllaç enternAprofitament d'aigües
Ajornament/fraccionament del pagament de diferents tributs de l'ACA Enllaç enternCànon de l'aigua
Ampliació dels trams per a usos domèstics Enllaç enternCànon de l'aigua
B6 - Declaració trimestral de volums d'aigua Enllaç enternCànon de l'aigua
Cànon social de l'aigua Enllaç enternCànon de l'aigua
DUCA - Declaració de l'ús i la contaminació de l'aigua Enllaç enternCànon de l'aigua
Declaració de l'estàndard i de l'eficiència en l'ús de l'aigua Enllaç enternCànon de l'aigua
Declaració inicial de dades (DID) Enllaç enternCànon de l'aigua
Domiciliació bancària dels tributs (Document en format Acrobat. )Cànon de l'aigua
Declaració responsable de navegació per rius o embassaments (H0358) Enllaç enternObres i activitats en el medi
Delimitació de lleres de domini públic (atermenament) (H0380) Enllaç enternObres i activitats en el medi
Instal·lacions relacionades amb l'activitat de navegació en aigües superficials (H0368) Enllaç enternObres i activitats en el medi
Obres i activitats en domini públic hidràulic i en zona de policia de lleres(H0363) Enllaç enternObres i activitats en el medi
Tramitacions relacionades amb el control i el registre de seguretat de preses, embassament i basses Enllaç enternSeguretat de preses i embassaments
Tornar l'índex | Resultats relacionats: 21
|<< < anterior 1 de 1 següent > >>|

Atenció a l'usuari: